fordbantai.com

Ford Ranger XL 2 Cầu Số Sàn 2020

616.000.000 VND

Thời gian vay vốn linh động từ 12 tháng đến 96 tháng (1-8 năm). – Hỗ trợ vay vốn lên đến 80% giá trị xe, tỉ lệ duyệt 100% – Duyệt nhanh hồ sơ vay tốc hành trong 24h. – Không cần chứng minh thu nhập. – Tư vấn Ngân Hàng với nhiều lãi suất ưu đãi

Ford Ranger XLT Limited 2020

799.000.000 VND

Thời gian vay vốn linh động từ 12 tháng đến 96 tháng (1-8 năm). – Hỗ trợ vay vốn lên đến 80% giá trị xe, tỉ lệ duyệt 100% – Duyệt nhanh hồ sơ vay tốc hành trong 24h. – Không cần chứng minh thu nhập. – Tư vấn Ngân Hàng với nhiều lãi suất ưu đãi

Ford Ranger XLS AT, MT 1 Cầu

630.000.000 VND

– Thời gian vay vốn linh động từ 12 tháng đến 96 tháng (1-8 năm). – Hỗ trợ vay vốn lên đến 80% giá trị xe, tỉ lệ duyệt 100% – Duyệt nhanh hồ sơ vay tốc hành trong 24h. – Không cần chứng minh thu nhập. – Tư vấn Ngân Hàng với nhiều lãi suất ưu đãi

Ford Ecosport 2020 SUV 5 Chỗ

545.000.000 VND

– Thời gian vay vốn linh động từ 12 tháng đến 96 tháng (1-8 năm). – Hỗ trợ vay vốn lên đến 85% giá trị xe, tỉ lệ duyệt 100% – Duyệt nhanh hồ sơ vay tốc hành trong 24h. – Không cần chứng minh thu nhập. – Tư vấn Gói lãi suất ngân hàng cố định tối ưu 5 năm.

Ford Ranger Raptor 2020

1.198.000.000 VND

– Thời gian vay vốn linh động từ 12 tháng đến 96 tháng (1-8 năm). – Hỗ trợ vay vốn lên đến 85% giá trị xe, tỉ lệ duyệt 100% – Duyệt nhanh hồ sơ vay tốc hành trong 24h. – Không cần chứng minh thu nhập. – Tư vấn Gói lãi suất ngân hàng cố định tối ưu 5 năm.

Ford Everest 2020 Bi - Turbo

999.000.000 VND

– Thời gian vay vốn linh động từ 12 tháng đến 96 tháng (1-8 năm). – Hỗ trợ vay vốn lên đến 85% giá trị xe, tỉ lệ duyệt 100% – Duyệt nhanh hồ sơ vay tốc hành trong 24h. – Không cần chứng minh thu nhập. – Tư vấn Gói lãi suất ngân hàng cố định tối ưu 5 năm. DT: 0906 873 286